top of page

Innovate ELT

Milé kolegyne a kolegovia, 

 

v zmysle Zákona č. 138/2019 Z.z. sme spolu s našimi partnermi pre vás pripravili  program akreditovaného inovačného vzdelávania Innovate ELT.

 

Naše vzdelávanie je veľmi prakticky orientované a vedú ho slovenskí a zahraniční lektori, ktorí pôsobia v oblasti vyučovania angličtiny ako učitelia, autori učebníc, výskumníci a vysokoškolskí pedagógovia. Vďaka našim partnerom vás budú vzdelávať známi a etablovaní odborníci v ELT. 

image.png

Začiatok vzdelávania:                    od prvého Vami vybraného a následne absolvovaného vzdelávania (ponuka v tabuľke)

 

Rozsah vzdelávania:                      50 hodín

- 30 hodín odborných seminárov podľa vlastného výberu a      

- 20 hodín individuálneho dištančného štúdia                           

Ukončenie vzdelávania:               štvrťročne: jún, október, január, apríl   

Dátum
Názov a Registračný link
Miesto
Speaker
Počet hodín
Sponzor vzdelávania
15/02/2024
Think Visual, Think Wild, Think Gen Z
online
Radka Malá
1
Slovak Ventures
19/02/2024
Global Teachers' Festival 2024
online
rôzni
max.8h podľa vlastného výberu
Macmillan
20/03/2024
For the Love of Teaching
Bratislava
Paul Kelly, PaedDr. Danica Gondová, PhD.
4
Oxford University Press
21/03/2024
For the Love of Teaching
Košice
Paul Kelly, PaedDr. Danica Gondová, PhD.
4
Oxford University Press
14/06/2024
konferencia SCELT forum
Banská Bystrica
rôzni
15
rôzni

Obsah 50-hodinového inovačného vzdelávania:

 

 • Metodika prístupu zameraného na žiaka

 • Technológie vo vyučovaní cudzích jazykov

 • Vyučovanie angličtiny v triedach s nerovnakou úrovňou ovládania jazyka

 • Vyučovanie angličtiny u žiakov so špeciálnymi potrebami

 • CLIL

 • Globálne vzdelávanie vo vyučovaní angličtiny

 • Nové trendy v hodnotení v jazykovom vzdelávaní

 • Zručnosti 21.storočia v jazykovej triede

 • Metódy rozvoja jazykových zručností (počúvanie, rozprávanie, písanie a čítanie)

 • Vyučovanie angličtiny na predprimárnej a primárnej úrovni

 • Vyučovanie pokročilých študentov na úrovni C1 a vyššie

 • Well-being učiteľa

 • Plánovanie kontinuálneho profesijného rozvoja učiteľa

 • Interdisciplinárny prístup v jazykovom vzdelávaní

 • Jazykové zručnosti učiteľov

 • Podpora zavádzania nového kurikula

Cieľová skupina: 

učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ jazykovej školy, vychovávateľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg, učiteľ profesijného rozvoja, zahraničný lektor, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg.

 

Ako na to?

Je to veľmi jednoduché. Naša flexibilná ponuka seminárov vám umožňuje zostaviť si vlastný študijný plán v súlade s pracovnými povinnosťami, prevažne v popoludňajších hodinách. 

 

1. Registrujte sa tu a uhraďte poplatok za inovačné vzdelávanie. 

 • Poplatok za inovačné vzdelávanie pre členov občianskeho združenia SCELT je 150 €.

 • Poplatok za inovačné vzdelávanie pre ostatných učiteľov je 250 €. Členom SCELT na školský rok 2023/24 sa môžete stať registráciou na člena SCELT za zvýhodnenú cenu 30 €.

 

Poplatok za Innovate ELT  automaticky zahŕňa vstup na konferenciu SCELT forum, ktorá sa uskutoční v Banskej Bystrici 14.-15. júna 2024. Tu môžete získať 15 hodín inovačného vzdelávania. Na konferenciu je však nutné sa zaregistrovať

 

U svojho zamestnávateľa si môžete požiadať o preplatenie poplatku za vzdelávanie z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v rokoch 2022 až 2025 podľa pokynov MŠVVaŠ SR.  

 

2. Študujte vlastným tempom podľa svojho individuálneho plánu

Aktuálny zoznam seminárov nájdete v tabuľke vyššie. Ponuku podujatí dopĺňame priebežne počas celého roka. 

Aby sme vám mohli poslať online prístup na vybraný seminár, na vami vybraté podujatia sa prosím prihláste cez link v aktuálnom zozname seminárov. 

Po absolvovaní každého semináru vyplníte krátky hodnotiaci formulár, ktorý obdržíte na email, alebo bude uvedený v chate počas semináru. Jeho vyplnenie nám slúži ako spätná väzba aj ako dochádzkový list.

 

 

3. Vypracujte dištančné úlohy

Po úspešnom absolvovaní 30 hodín vzdelávania vypracujete dištančné úlohy v rozsahu 20 hodín. 

Následne sa prihlásite na záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou na jeden z termínov, ktoré sa konajú štvrťročne: v júni na výročnej konferencii SCELT forum; v októbri; v januári; alebo v apríli.

 

4. Ukončenie inovačného vzdelávania pred záverečnou komisiou

Svoje dištančné úlohy odprezentujete pred záverečnou trojčlennou komisiou v zmysle požiadaviek § 56 Zákona 138/2019 Z.z. 

 

5. Vydanie osvedčenia o absolvovaní inovačného vzdelávania

Na základe protokolu o úspešnej záverečnej prezentácii SCELT vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní do 14 dní. 

 

 

Čo by ste mali vedieť:

 

 • Pedagogickému a odbornému zamestnancovi patrí pracovné voľno s náhradou funkčného platu v rozsahu 5 dní každom kalendárnom roku na profesijný rozvoj § 82 Zákona č. 138/2019 Z.z.  Pracovné voľno čerpá zamestnanec po dohode so zamestnávateľom.

 • Po absolvovaní 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja patrí zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Pre urýchlenie pridelenia príplatku vám odporúčame vopred zahrnúť inovačné vzdelávanie Innovate ELT do svojho plánu profesijného rozvoja.  V súlade s § 64 Zákona č. 138/2019 Z.z. si môžete príplatok uplatniť až po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania.  

 • Potvrdenie o absolvovaní inovačného vzdelávania môžete taktiež využiť pri tvorbe atestačného portfólia.

 • Preplatenie vzdelávania si môžete uplatniť u svojho zamestnávateľa z  podpory profesijného rozvoja PZ a OZ z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti v rokoch 2022 až 2025. 

 

Viac informácií na: info@scelt.sk

bottom of page